Církev. cz                                            https://www.cirkev.cz/aktuality

Biskupství  brněnské                      https://www.biskupstvi.cz/aktualne

Děkanství  boskovické                   https://boskovice.farnost.cz/dekanstvi-boskovice/

Oblastní     Charita                           https://blansko.charita.cz/


Řk. farnost Protivanov                     https://www.farnostprotivanov.cz/

Řk. farnost Sloup                              https://www.farnostsloup.cz/page.php?pg=aktualne

Řk. farnost Žďárná                            https://zdarna-farnost.webnode.cz/
Víra není teorie, filozofie či idea, nýbrž setkání. Buďme bdělí

ve svých modlitbách, činorodí v lásce, a s radostí chvalme Pána.

Tak se setkáme s Ježíšem, a budeme velice překvapeni.

papež František