Římskokatolická  farnost  Benešov  u  Boskovic

Benešov   54

679  53      Benešov


farnost.benesov@seznam.cz      tel:  737  108  444Milí  přátelé,

všechny  aktivity  naší  farnosti  jsou  financovány

pouze  ze  sbírek  věřících  a  z  darů  našich  sponzorů.


Pokud  chcete  podpořit

-  naše  aktivity  s  dětmi  a  pro  děti

-  údržbu  a  opravy  farního  kostela

-  přispět  na  provoz  naší  farnosti


můžete  svůj  dar  poslat  na  účet  naší  farnosti

                 220 824 220 /  0300

Z důvodu  preventivních  opatření  jsou  

až  do  odvolání  zrušeny  všechny  bohoslužby.  

Proto se  nemohou  konat  ani  pravidelné  sbírky  

v  kostele.  

                 Děkujeme  za  Vaši  podporu !


Víra není teorie, filozofie či idea, nýbrž setkání. Buďme bdělí

ve svých modlitbách, činorodí v lásce, a s radostí chvalme Pána.

Tak se setkáme s Ježíšem, a budeme velice překvapeni.

papež František