ARCHA


                     https://archa8.webnode.cz/                         Fotogalerie

                    https://www.zonerama.com/Archa/432549


                    https://farnostbenesov.rajce.idnes.cz/

                                    

                                     Velikonoce  se  salesiány  -  Brno  

                                    https://www.youtube.com/user/salesianizabovresky 

                                        https://brno.sdb.cz/farnost/program-svateho-tydne-462                                   Co je to, prosím, za  ptáče,

                                   a  kdy  a kde  a  jak  se  stalo,

                                   že  si tak  ten  svůj  zobáček

                                   polámalo ?

                                   Je  to  už  dávno. Na  tom  kopci,

                                   co  nazývá  se  Kalvárie

                                   a  přísluší  k  té  velké  obci,

                                   jež  Jeruzalém  židovský  je,

                                   na  Velký pátek  tváří  k  nebi

                                   lidé  zlí  Krista  Ježíše

                                   přibili  na  kříž  třemi  hřeby

                                   a  zdvihli  do  výše.


                                   Třese  se  zem  pro  Pána  svého  muky  strašné.

                                   Pukají  skály.  Hroby  otvírají  se  a  slunce  hasne.


                                   Rozutekli se  trýznitelé.

                                   S  Matičkou  Boží  svatý  Jan

                                   zůstal  pod  křížem  Spasitele . . .


                                   Tu  přilétá  k  nim  nečekán  

                                    ptáček,  co  pro  Krista  se  rmoutí.

                                    Usedá  na  kříž  po  pravici

                                    a  zobáčkem  chce  vytrhnouti

                                    hřeb  do  dlaně  se  vrývající.

                                    S  rukou,  jež  stvořila  jej,  soucit

                                    maličký  opeřenec  má,

                                    s  pravicí  Boží  všemohoucí,

                                    s  nohama  probodenýma.

                                    A  samou  námahou  až  zobáček  si  pokřiví,

                                    když  vidí  Matku  Sedmibolestnou, žal  její  pravdivý.


                                    Také  my,  když  se  modlíváme

                                     s  rukama  tiše  sepjatýma,

                                     křivonosce  se  podobáme,

                                     co  Krista  Pána  s  kříže  snímá.


                                     Vytrhujeme  hrozné  hřeby

                                     z  těch  Božích  nártů,  z  Božích  dlaní,

                                     neboť  jak  chleba  zapotřebí

                                     je  nám  zde  jejich  požehnání.


                                     Aby  zas  Kristus  Pán  šel  krásným  jarním  světem,

                                     navracel  zdraví  nemocným,  navracel  otce  dětem.


                                     Jan  Zahradníček 


Víra není teorie, filozofie či idea, nýbrž setkání. Buďme bdělí

ve svých modlitbách, činorodí v lásce, a s radostí chvalme Pána.

Tak se setkáme s Ježíšem, a budeme velice překvapeni.

                                                                                           papež František