A my jsme  poznali  lásku , kterou  má  Bůh  k  nám,  a  uvěřili  jsme  jí.                                    

                               Několik  slov  Ládi  Heryána  o  tom,  jaký  je  Bůh . . .

VELIKONOCE   2020

               Milí  přátelé,  vzhledem  k  mimořádné  situaci  Vás  chci  pozvat,
               abychom  letošní  svátky Ježíšova  vítězství  nad  zlobou a nad smrtí
               prožili  společně  s  papežem  Františkem.

               Díky  TV  NOE   můžeme  všechny  velikonoční  bohoslužby  z  Říma
               sledovat  v  přímém  přenosu  a  spojit  se  v  modlitbě  s  křesťany
               z  celého  světa.


               Začátky  bohoslužeb  v  TV  Noe  najdete  tady :               
               Ať  slavné  Kristovo  vzkříšení  naši  tmu  ve  světlo  promění ! 
    
               
               Podpora  našich  farností  :

               Vždycky  o  Velikonocích  se  konají  sbírky  na  údržbu  kostela
               a  provoz  našich  farností.  V  letošním  roce  jsme  se  ocitli
               v  těžké  situaci,  protože  veřejné  bohoslužby  se  nekonají,
               a  farnost  proto  nemá  žádné  peníze  na  nejnutnější  výdaje.

               Pokud  byste  chtěli  naši  farnost  podpořit,  můžete  svůj  dar
               poslat  přímo  na  účet  farnosti  
                                                                                 220 824 220 / 0300             
               
               Děkuji  za  Vaši  podporu  a  těším  se  brzy  na  viděnou !

               Přeji  požehnané  velikonoční  svátky  Vám  i  Vašim  blízkým,

               P. Pavel  Koutník     


Víra není teorie, filozofie či idea, nýbrž setkání. Buďme bdělí

ve svých modlitbách, činorodí v lásce, a s radostí chvalme Pána.

Tak se setkáme s Ježíšem, a budeme velice překvapeni.

                                                                                          papež František